Utbildningsdag i metod för bedömning av arbetsförmåga i befintligt arbete - Krav och Funktionsschema (KOF)

Datum: 
fre, 2013-04-12

Tid: kl 9.00-16.00
Plats: Frödingsalen, Ulleråkersvägen 40 A, Uppsala
Kostnad: 2000 kr inkl moms
Arrangör: Arbets- och miljömedicin, Uppsala
Program: PDF

Anmälan