Vad är företagshälsovårdens uppgift egentligen?

Datum: 
tors, 2016-10-20

Föreläsare: Bosse Wallbäcks, förvaltningschef Företagshälsan i Region Gävleborg

Tid: kl 13-16 den 20 oktober 2016

Bakgrund
Hälso- och arbetsmiljöarbetet i kommuner och landsting domineras idag av efterhjälpande insatser trots Arbetsmiljölagens krav och fokus på förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete.

Samtidigt ligger mycket av kommunernas och landstingens nuvarande och framtida utmaningar inom det främjande perspektivet. Hur ska man exempelvis utveckla sin konkurrenskraft som attraktiva arbetsgivare.

De FHV-resurser som idag avropas och därmed finns tillgängliga är i huvudsak anpassade för efterhjälpande insatser såsom rehabilitering (ofta med uttalade vårdinslag), konflikter, stödsamtal och analyser av redan uppkomna brister och problem på arbetsplatserna. En mycket liten del av resurserna används för förebyggande och främjande insatser av strategisk betydelse.

Vi kan välja att betrakta ovanstående från olika perspektiv. Vi kan, som branschen alltid uttryckt, skylla att det saknas beställarkompetens. Då den aldrig uppstått ”av sig själv” har heller inte uppdraget förändras. Vi kan också välja att se vår egen roll i detta och själva välja att ta initiativ till ett förändrat arbetssätt som i nästa steg kan skapa den dialog som leder till beställning av andra uppdrag. 

Syfte och mål med dagen
Genom att filtrera FHV:s uppdrag genom de krav och partsmässiga spelregler som samhället riktar mot arbetsgivare och arbetstagare inom Hälso- och arbetsmiljöområdet är målet att tydliggöra FHV:s roll, uppdrag och arbetsuppgifter. Målet är att deltagarna tar med sig dessa kunskaper och insikter ”hem” och att man bidrar till motsvarande diskussioner på sin FHV.     Dagen kommer att cirkulera ”hur det är idag och hur skulle det kunna vara”. Upplägget kommer att vara deltagaraktivt, teori varvat med reflektioner/diskussioner.

Program

  • FHV sett ur ett historiskt perspektiv
  • Medbestämmandelagen
  • Arbetsmiljölagen
  • Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagstiftningar som påverkar
  • Ansvar och roller
  • FHV som ”oberoende expertresurs”, vad betyder det?
  • Vilka dilemman finns det och hur kan vi hantera dessa?
  • Vilka uppgifter ingår/ingår inte i FHV-uppdraget?
  • Vad behöver vi förändra/avveckla/utveckla?

Anmälan 
Anmälan är inte bindande och seminariet är kostnadsfritt, men vi är tacksamma för en förhandsanmälan för att kunna planera lokal.

Plats: Arbets- och miljömedicin, Ulleråkersvägen 40, Uppsala
Vägbeskrivning

Semiarieansvarig: bo.eriksson.wallbacks@regiongavleborg.se, förvaltningschef Företagshälsan i Region Gävleborg, mobil: 070/396 39 73