Vibrationer

Datum: 
fre, 2019-05-10

Kl 13.00-16.00

Exponering för vibrationer är vanligt i arbetslivet och medför signifikant risk för skada eller ohälsa. Hand–armvibrationer (HAV) vid arbete med handhållna vibrerande maskiner, Helkroppsvibrationer (HKV) vid arbete i motorfordon. Vi ser att AVs regler inte efterlevs i vardagen. Vibrationsskadeutredning och riktad undersökning genomförs i första hand av företagsläkare eller yrkesmedicinare, men fallen bör initialt kunna handläggas av varje läkare. Mycket kan göras vad som gäller förebyggande, både tekniskt och utifrån arbetsrotation och planering.

Föreläsare: Hans Lindell, Pia Rehfisch

Lokal
Arbets och miljömedicin, Föreläsningssalen, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala
Hitta hit

Anmälan
Klicka här 
Anmälan är lika med bindande. Platsen kan överlåtas till kollega.

Kostnad
300 kr exkl moms

Kontaktperson
Peter Palm, peter.palm@medsci.uu.se
Pia Rehfisch, pia.rehfisch@akademiska.se
Kristina Eliasson, kristina.eliasson@medsci.uu.se