Vibrationer - ett stort problem på våra arbetsplatser

Datum: 
tors, 2020-09-03

Presentationer

Exponeringsbedömning och vad säger lagen

Vibrationsskador, vad gör man åt problemet samt
brister med skaderiskbedömningen

_______________________________

Vad är vibrationer och vilka besvär kan uppstå?
Vad gäller kring arbetsmiljöföreskrifter och medicinska kontroller?

Målgrupp:
Medicinsk och teknisk personal inom FHV samt arbetsmiljökonsulter. Under delar av kursen kommer vi att dela upp oss i två grupper - en medicinsk och en teknisk.

 

 

09.00-09.30

Fika, registrering

09.30-10.15

Introduktion Vibrationer

 

Bensträckare

10.20-11.20

Medicinska effekter av vibration

11.20-12.30

Lunch

12.30-13.00

Exponeringsbedömning och vad säger lagen?

 

Medicinskt spår

Tekniskt spår

 

 

Grupp 1

Grupp 2

13.00-14:00

Klinisk undersökning Praktik

Demo av vibrametri

Mätning av hand- arm vibrationer

Mätning av helkroppsvibrationer

14.00-15.00

Mätning av helkroppsvibrationer

Mätning av hand arm vibration

15.00-15.15

Kaffe

 

 

15.15-16.00

Arbetsskada, arbetsbyte, frågestund och diskussion.

  _______________________________________________________________________

Kursansvarig:
Överläkare Pia Rehfisch
Ergonom Peter Palm