Webbinarium för ST-läkare Lungfunktion, (över)vikt och sömn – resultat av EpiHealth projekt

Datum: 
tis, 2020-12-01

På tisdagar kl. 13:00 -14:00 erbjuder de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå i samarbete digital utbildning om olika teman. Föreläsningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till ST-läkare både inom arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin. Alla intresserade är dock så klart välkomma!

Dagens tema:
Lungfunktion, (över)vikt och sömn – resultat av EpiHealth projekt

Föreläsare:
Yrkeshygieniker Guihong Cai,  Arbets- och miljömedicin, Uppsala

Hur du deltar:
Klicka här

______________________________________________________________

Kontaktperson:

Pia Rehfisch, överläkare pia.rehfisch@akademiska.se
A
rbets- och miljömedicin, Uppsala

Martin Andersson, överläkare martin.andersson@regionvasterbotten.se
A
rbets- och miljömedicin, Umeå