Webbkurs - Arbete med joniserande strålning för företagshälsovård m.fl.

Datum: 
tis, 2020-12-08

Webbkurs via zoom

Målgrupp:
Vårdpersonal, företagshälsovård, läkare, sköterskor

Kostnad:
Kostnadsfritt

Anmälan:   
Klicka här 
Zoomlänk skickas innan 8 december via e-post

Föreläsare:
Prof Magnus Svartengren, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset/Uppsala Universitet
Alexander Englund, sjukhusfysiker, Akademiska sjukhuset
Martin Tondel, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset/Uppsala Universitet
Robert Wålinder, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset/Uppsala Universitet

Program: 
08.45 – 0 9.00 Välkommen och introduktion
09.00 – 10.00  Dosbegrepp och dosimetri. Helkropps- och delkroppsdoser. Skattning av ögondoser .  Nationella dosregistret (Alexander Englund)
10.00 – 10.15 Rast
10.15 – 11.00 Akut och kronisk strålskada (Martin Tondel)
11.00 – 11.45 Arbetsfördelning mellan SSM och Arbetsmiljöverket samt medicinsk riskbedömning vid arbete med joniserande strålning (Magnus Svartengren)

11.45 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 Tjänstbarhetsintyg för arbetstagare i kategori A (Robert Wålinder)
13.30 – 14.30 Fallövningar med tjänstbarhetsbedömningar (Robert Wålinder/Martin Tondel/Magnus Svartengren)
14.30 – 15.00 Fallgenomgång. Sammanfattning, utvärdering och avslutning.

Litteratur:
SSMFS 2018:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning

Vägledningsdokumentet till SSMFS 2018:1 

Läkarintyget till SSMFS 2018:1   

Strålskyddsförordningen 2018:506

Internetmedicin. Kärnkraftsolycka, akut strålningssjuka. Martin Tondel, Arbets- och miljömedicin/Akademiska Sjukhuset, Uppsala. 

________________________________________________________________________________

Kontaktpersoner:
Kursen

Robert.walinder@akademiska.se

Zoom
Tobias.nordquist@akademiska.se

Administration
Lenita.oqvist@akademiska.se