Work Ability Index (WAI) i teori och praktik

Datum: 
fre, 2017-03-10

Introduktion av en applikation som kan underlätta användning av WAI inom företagshälsovården.

WAI är en internationellt känd metod för bedömning av arbetsförmåga och risk för förtida utträde från arbetslivet. Metoden har använts inom företagshälsovård och forskning under lång tid främst för kartläggning och uppföljning på gruppnivå men även för att följa utveckling av
hälsoläget på individnivå.  

Tid: 10 mars 2017, kl 13.00-16.00 inkl fikarast

Plats: Konferensrummet, Arbets- och miljmedicin, Ulleråkersvägen 40, Uppsala

Program

Anmälan

Kostnad: 200 kr exkl moms (faktura skickas efter seminariet)