Hur påverkas vi av vår omgivande miljö?

Arbets- och miljömedicin Uppsala är ett kunskapscenter och en klinik för hälsofrågor som är kopplade till vår omgivande miljö. Genom forskning och utbildning bidrar vi till en hälsosam miljö för dig som bor och arbetar i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län.

LÄS MER
Nyheter
2022-12-07

Antalet sjukskrivna ökar. SVT Nyheter Uppsala

Se inlägget med Magnus Svartengren gällande antalet sjukskrivningar som ökar pga stress

LÄS MER
2022-12-07

Även de som varit lindrigt sjuka i covid kan drabbas av långdragna besvär som påverkar arbetsförmågan. Publicerat 5/12 av Arbetsliv

Ett tydligt resultat av forskningen är att många som får lindrig covid kan drabbas av långvariga besvär som i sin tur påverkar arbetsförmågan.

LÄS MER
2022-12-07

Pressmeddelande Akademiska sjukhuset: Hälsorisker med hormonstörande miljögifter fokus för Uppsalasymposium

Symposiet Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs) and Human Health arrangeras den 8-9 december i Universitetsaulan av Arbets- och miljömedicin

LÄS MER
VISA FLER NYHETER
Forskningsprogram: Framtidens balanserade och hållbara arbetsliv

Här hittar du information om vårt FORTE-finansierade forskningsprogram där det övergripande målet är att ta fram modeller och metoder för att utveckla och stödja hållbar hälsa under hela arbetslivet.

LÄS MER

Hade du nytta av sidans innehåll?