Alba - datorprogram för biomekanik

Kontaktperson på AMM Uppsala: Peter Palm

Användningsområde

Alba programmet kan exempelvis användas för att göra enklare biomekaniska beräkningar vid ergonomiutredningar eller som ett pedagogiskt verktyg vid ergonomiundervisning.

Beskrivning

Alba biomekanik är en datorbaserad modell av kroppen där man kan ställa in olika ledpositioner och ange kraften på belastningen som verkar på kroppen. Programmet beräknar vridmomenten över olika leder och kompressionskraften över L5/S1 vid statiska positioner. Genom att ange start och slutposition vid lyft, hur kan användas för att göra enkla biomekaniska beräkningar och relatera dessa till lyftrekommendationer. Programmet kan exempelvis användas i undervisningssammanhang eller vid bedömning av lyft. Via en annan del i  ofta lyftet utförs, bördans greppbarhet och graden av assymetri beräknar programmet rekommenderad maxvikt enligt NIOSH lyftekvation eller enligt Snook modellen.

Styrkor

Alba är relativt enkelt och okomplicerat, och antropometriska data på olika populationer finns tillgängligt i programmet.

Begränsningar

Alla biomekaniska modeller bygger på grova förenklingar av den verkliga situationen.

Programmet gör endast statiska beräkning i två dimensioner (sagitalsnitt).

Programmet säger inte ifrån om ledpositionerna blir orealistiska. För beräkning av belastning på nedre extremiteten kan endast stående, jämfota positioner definieras.

Programmet fungerar endast på 32 bitars datorer. Om man har en modernare dator typ windows 7 med 64 bitar finns instruktion på KTH’s hemsida om hur man kan få igång programmet ändå.

Mer information om Alba och filer finns att ladda ner och installera fritt från KTH: Ladda ner ALBA  till https://www.kth.se/sv/mth/ergonomi/framtagna-verktyg/alba/ladda-ner-alba-1.54609