Allergenmätningar

P.G.A tillfälliga försiktighetsåtgärder bland personal, kan svar dröja från labbet.
 
Inomhusmiljön kan vara kontaminerad både på ytor såsom golv, mattor stoppade möbler, gardiner samt i varierande grad i luften med allergen. Typiska inomhusallergen är proteiner som kommer från djur eller växter, såsom tex husdjur som katt och hund och i viss mån häst, samt kvalster som trivs i våra sängar, i stoppade möbler och heltäckningsmattor. Andra allergen är pollen som kommer in med utomhusluften i våra bostäder, vilket varierar med pollensäsongen. Allergen kan ge upphov till allergiska problem hos vissa personer i form av tex hösnuva eller astma. Det behövs endast mycket låga nivåer för att en allergisk person skall må dåligt eller få akuta besvär.

Arbets- och miljömedicin erbjuder analytiska metoder för kvantitativ bestämning av inomhusallergen i sedimenterat damm och i luften, sk respirabelt damm. Vi kan också hjälpa till med en korrekt tolkning och relevant bedömning av analysresultat.

För vidare information och prisuppgifter kontakta:

Susanne Victor, tel: 018-611 36 55, susanne.victor[@]akademiska.se
 

Läs mer om pälsdjursallergen och kvalsterallergen på Astma & Allergiförbundets hemsida.