Rapporter

Våra rapporter publiceras på svenska och riktar sig till många olika målgrupper.

Nr 1/2021 Mätrapport – Helkroppsvibrationsmätning med Axivity A3.

Adrian Gomez, Pasan Hettiarchchi, Peter Palm

LÄS MER

Nr 4/2020 Svensk rapport till AFA-försäkring -Stamina

Magnus Svartengren, Therese Hellman, Fredrik Molin, Erebouni Arakelian Sofia Åström Paulson, Tomas Eriksson, Marianne Parmsund

LÄS MER

Nr 3/2020 Finns det skillnad i kvaliteten mellan spirometrier gjorda på företagshälsovårdens mottagning och undersökningar utförda ute på företag?

Lise-Lotte Ljungar

Handledare: Magnus Svartengren

LÄS MER

Nr 2/2020 Helkroppsvibrationer vid arbete i jordbrukstraktor Volvo BM 600 årsmodell 1976.

Adrian Gomez, Peter Palm

LÄS MER

Nr 1/2020 Miljömedicinsk bedömning av förorenad mark intill Bjäkenbackenskolan, Mora

Mario Oliveira Sanca

Handledare: Martin Tondel

LÄS MER

Hade du nytta av sidans innehåll?