The Distal Upper Extremity Tool (DUET)

Beskrivning

DUET är en metod för att bedöma den kumulativa belastningen och risken för skada i hand och underarm över en arbetsdag. Metoden bygger på fysikaliska principer om hållfasthet.

DUET är framtagen så att den ska vara enkel att använda. De variabler som behövs är upplevd kraft utifrån OMNI-RES skalan och antal repetitioner, där varje kraftexponering som förekommer under en dag matas in i modellen.

En fördel med metoden är att det går att summera ihop exponering från flera olika arbetsmoment för att beräkna den totala belastningsdosen per dag.  Det blir då också tydligt vilka arbetsmoment som ger det största bidraget till den totala skadliga effekten.

Anmärkningar

Metoden tar inte hänsyn till andra förvärrande faktorer som t.ex ogynnsamma handledsställningar vid exponering för kraft eller exponering för nypgrepp. De arbetsuppgifter metoden lämpar sig för innebär ofta också risker för skulder/nackproblem vilket metoden inte tar hänsyn till.

Utrustning

OMNI-RES skalan.

Länk

DUET är tillgänglig och fri att använda

Referenser

Gallagher, S., Schall, M. C., Sesek, R. F., & Huangfu, R. (2018). An Upper Extremity Risk Assessment Tool Based on Material Fatigue Failure Theory: The Distal Upper Extremity Tool (DUET). Human Factors, 60(8), 1146–1162. https://doi.org/10.1177/0018720818789319

 

Hade du nytta av sidans innehåll?