KIM II – Skjuta/dra

KIM II används för bedömning av arbete som involverar moment med att skjuta och dra.

I fösta steget bedöms tidspoängen beroende av distans som bördan flyttas (över eller under 5 meter). I steg 2 bestäms massans vikt och vilken typ av transport/förflyttningsmedel som används. Om arbetet innebär skjutande av börda bedöms kroppsställningen. Rörelsehastighet och arbetsställning bedöms också liksom förvärrande faktorer under rubriken arbetsförhållande. I steg 3 beräknas riskpoängen. Risknivåerna graderas i grönt, gult, orange eller rött.

Utrustning

Eventuell dynamometer/våg för bedömning av hanterade vikter och skjuta/dra kraft.

Länk

Länk till KIM II (ADI 668) via arbetsmiljöverkets hemsida:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/bedom-risker-vid-manuell-hantering—skjutadra-adi668-broschyr/?hl=KIM 

Referenser KIM I och II

Steinberg U. New tools in Germany: development and appliance of the first two KIM (”lifting, holding and carrying” and ”pulling and pushing”) and practical use of these methods. Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;41(0):3990–6.

Steinberg U, Liebers F, Klußmann A, Gebhardt H, Latza U. ”Does KIM what she promises to do?” Jos Verbeek and P. Paul F.M. Kuijer. Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;43(2):251–2.

Verbeek J, Kuijer PPFM. Does KIM what she promises to do? Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;43(2):249–50.

Hade du nytta av sidans innehåll?