KIM III – handintensivt arbete

Beskrivning

KIM III används som ett stöd vid riskbedömning av arbetsuppgifter som belastar, fingrar, hand och arm – handintensivt arbete. KIM III är avsedd för hantering av laster upp till 5 kg. Analysen baseras på att flera arbetscykler observeras. Om cykeltiden är under 60 sekunder, observeras 5-10 cykler om cykeltiden är över 60 sekunder observeras 10-15 cykler. Bedömning görs av aktivitetens duration under arbetsdagen, kraftansträngning om aktiviteten är att hålla eller rörlig, greppbarhet hos det som hanteras, position och rörelse av hand och arm, arbetsorganisation, arbetsförhållanden och allmän kroppsställning när arbetet utförs. Risknivåerna graderas i grönt, gult, orange eller rött.

Utrustning

Manual KIM 3 via Arbetsmiljöverket

Formulär KIM 3 via Arbetsmiljöverket

Referens

Klußmann A, Gebhardt H, Rieger M, Liebers F, Steinberg U. Evaluation of objectivity, reliability and criterion validity of the Key Indicator Method for Manual Handling Operations (KIM-MHO), draft 2007. Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;41(0):3997–4003.

Hade du nytta av sidans innehåll?