RAMP – Risk management Assessment tool for Manual handling Proactively

RAMP är utvecklat i nära samarbete praktiker på företag och forskare vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. RAMP är utvecklad för  att vara ett stöd vid belastningsergonomisk riskbedömning.  RAMP bestårRAMP är utvecklat i nära samarbete praktiker på företag och forskare vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. RAMP är utvecklad för  att vara ett stöd vid belastningsergonomisk riskbedömning.  RAMP består av fyra moduler:

  • RAMP I för screening av belastningsergonomiska risker
  • RAMP II  för en mer djupgående analys
  • Resultatmodulen för att presentera, visualisera och kommunicera resultaten
  • Åtgärdsmodulen, som stödjer utveckling av risksänkande åtgärder och systematisk riskhantering

Information om RAMP finns på följande länk. av fyra moduler:

Hade du nytta av sidans innehåll?