Plenarföreläsare


Arbetslivet under och efter pandemin

Kristina Palm är docent i industriell arbetsvetenskap, lektor vid Karlstads universitet och forskare vid Karolinska institutet. Kristina bedriver just nu forskning som handlar om att arbeta hemifrån under pandemin. I den här föreläsningen får ni ta del av internationell forskning och färska resultat från en studie i två svenska kommuner. Kristina kommer också säga något om vad hon tänker om det framtida arbetslivet.


(fotograf: Theresia Viska)


Vindkraftverk – kunskapsläget om buller och störningar

Mikael Ögren är doktor i teknisk akustik och har arbetat med ljud och oljud sedan mitten på 90-talet. Det svagaste ljud Mikael har mätt var surr från en digital display som gav strax under 20 dB på 1 meters avstånd, det starkaste en specialbyggd mäthögtalare som gav nästan 125 dB. Mikael arbetar på AMM i Göteborg där han räknar, mäter och skapar ljud och buller. Skapandet sker i första hand för ljudmiljölaboratoriet, där olika ljud kan spelas upp; oftast i samband med studier på hur ljudmiljön påverkar sömnen. Räknandet sker helst med öppen och fri mjukvara som Mikael är en entusiastisk användare av. Men allt kan inte mätas i dB, ibland blir det kartor och illustrationer, incidenta fall, förlorade friska livsår och kronor som står i centrum. Mikael kommer att tala om forskningen kring buller från vindkraftverk; hur starkt det låter och hur det påverkar närboende.


Fysisk kapacitet och fysiska krav i arbetslivet – förändringar över tid och effekter på hälsan

Elin Ekblom Bak är docent i idrottsvetenskap, inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet vid Gymnastik och Idrottshögskolan GIH.
Elins forskning fokuserar på betydelsen av stillasittande, fysisk aktivitet och kondition för folkhälsan i olika sammanhang. Hon bedriver bland annat forskning på en unikt stor databas av hälsoprofilbedömningar genomförda av företagshälsor i den svenska arbetsföra befolkningen sedan 1980-talet. Hon har också utvecklat ett cykelkonditionstest (Ekblom-Bak testet) och varit redaktör och författare till boken Långvarigt stillasittande en hälsofara i tiden?

 

Mette Korshøj är doktor i arbetsfysiologi, och seniorforskare vid avdelningen för arbets- och socialmedicin vid Holbæk Hospital i Danmark som är en del av Köpenhamns universitet.
Mettes vision är att integrera hälsa och utveckling av arbetsmiljön, särskilt bland arbetare, genom deltagande arbetsplatsinterventioner.
I sin forskning tar hon fram relevant och användbar kunskap om samband mellan yrkesmässig fysisk aktivitet och kardiovaskulära riskfaktorer. För närvarande leder hon två forskningsprojekt som fokuserar på hur tunga lyft och fysisk belastning i arbetet påverkar blodtryck, hjärta och kärl. Hon leder också en deltagande arbetsplatsintervention som integrerar hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och arbetsmiljöutvecklande arbete. Mette kommer ge sin presentation på engelska.


Att arbeta interkulturellt – våra möten med utlandsfödda

Bo Johansson har långvarig yrkeserfarenhet av olika aspekter av migrations- och integrationsfrågor, allt från SFI-lärare till forskning. Han har de senaste 20 åren arbetat inom såväl internationella som nationella utvecklings- och forskningsprojekt inom de områdena med koppling till arbetslivsfrågor och är sedan 2008 forskare på AMM Uppsala inom det hittills svagt belysta fältet migration-arbete-hälsa. Bo är grunden religionshistoriker.


Kunskapsspridning – Framtidens fokusområden inom arbetsmiljö

Vid vårmötets avslutande plenarföreläsning kommer tre kunskapsgenererande/kunskapsspridande myndigheter/organisationer inom arbetsmiljökunskap presentera sin syn på framtidens kunskapsluckor och behov.

Magnus Svartengren, professor i arbets- och miljömedicin och medlem i SBU:s vetenskapliga råd.

Anna Mannikoff, ställföreträdande generaldirektör vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MynAK)

Peter Munck af Rosenschöld, VD Sveriges företagshälsor

Hade du nytta av sidans innehåll?