Höstmöte - Framtidens forskning inom arbets- och miljömedicin

Datum: 
ons, 2018-11-14 till tors, 2018-11-15

Här hittar du presentationer under höstmötet.

Arrangör : Svenska Läkaresällskapets sektion för arbets-och miljömedicin (ARM)
Värd : Arbets- och miljömedicin i Uppsala.
Lokal: Konferens Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala

Höstmötet är en mötesplats för alla verksamma inom arbets-och miljömedicin. Mötet är ett forum för debatt om aktuella ämnen samt en möjlighet att få presentera egna större eller mindre forsknings-projekt med efterföljande diskussion, chans till nya infall och/eller nya samarbetspartners.

Höstmötet denna gång kommer att belysa Framtidens forskning inom arbets- och miljömedicin

 • Information från Forte/Mistra/AFA försäkring
 • Information från Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK)
 • Hur studerar vi multipla exponeringar
 • Buller och luftföroreningar i omgivningsmiljön
 • Fysisk och psykosocial belastning i arbetet
 • Hur gör vi framtidens smarta studier

Arrangör för mötet är Svenska Läkaresällskapets sektion för arbets- och miljömedicin (ARM) i samarbete med arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala, Region Gävleborg, Landstinget Dalarna och Uppsala universitet

Kontakt före konferens
Lenita Öqvist – lenita.oqvist@akademiska.se  
Tfn  072-450 17 42 (018-611 36 42,018-611 36 43)

Kontakt under konferens 14 - 15 november
Markus Wikborgmarkus.wikborg@akademiska.se
Tfn 072 450 14 54 (018-611 36 54)

 • Observera! Anmälan är bindande men kan överlåtas.
 • Sista dag för anmälan 181105
 • Maxantal platser 130 st.
 • Deadline abstract 10 september. Anmälan för abstract är nu stängd.
 • Kostnad 1500 kr exkl moms