Den luft som tas in utifrån innehåller fukt i varierande grad. Inomhus kompletteras luften i med vattenånga från aktiviteter i inomhusmiljön. Fukttillskott är skillnaden i ånghalt inne jämfört med ute https://energy.extweb.sp.se/ffi/fukt.asp .

Fukttillskott anger mängden vatten (i ångfas) som produceras inomhus av människor som vistas där och aktiviteter t.ex. tvätt, dusch- och bad och matlagning. Fukttillskottet bör inte vara större än 3 g/m3.

Om den vattenånga som tillförs inte ventileras ut i tillräcklig omfattning, kan fuktig luft tränger in byggnadskonstruktionen och orsakar fuktskador.
Om den relativa luftfuktighet, RF, inomhus i en bostad regelmässigt överstiger 45 % kan miljön bli gynnsam för husdammskvalster. Husdammskvalster är en vanlig orsak till allergi och innemiljörelaterade besvär.

Hade du nytta av sidans innehåll?