Koldioxidhalten kan ses som komplement till flödesmätningar för att bedöma ventilationens kapacitet i förhållande till den s.k. ”personbelastningen”. Halten CO2 bör ligga under 800 ppm. Om halten regelmässigt överstiger 1000 ppm är det ett tecken på att luftväxlingen är otillräcklig. Folkhälsomyndigheten

Hade du nytta av sidans innehåll?