OVK https://www.boverket.se/sv/boende/halsa–inomhusmiljo-i-ditt-boende/luft-och-ventilation-i-bostader/ovk/ ska genomföras vart tredje år i kontor, bostäder och lokaler i byggnader med mekanisk ventilation och vart 6 år i hus med självdrag eller mekanisk frånluft, 1-2 bostadshus är undantagna. Fastighetsägaren är ansvarig för att kontrollen görs. Besiktningen ska vara godkänd och dokumentet lämnas till kommunen. Bevis på genomförd kontroll ska anslås i trappuppgång/entré. OVK är offentlig handling och kan begäras ut från den kommun där byggnaden är lokaliserad.

Hade du nytta av sidans innehåll?