Kemiska emissioner avgår från ytskikt och inredning, t.ex. möbler, datorer hushålls- och hygienprodukter (se Betsi-studien).

TVOC är ett mått på luftkvalitén i icke-industriella miljöer. Nya material och nymålade ytor förväntas avge mer kemiska emissioner än äldre. Generellt tillämpas ett riktvärdet 300 µg/m3 för TVOC.

Hade du nytta av sidans innehåll?