Datum 1 april 2020

Medicinsk kontroll vid handintensivt arbete – klinisk undersökning med MEBA

Den 1 november 2019 trädde Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrift om Medicinska kontroller i arbetslivet i kraft. I och med detta införs även medicinska kontroller vid handintensivt

MEBA

MEBA

arbete. Det innebär att ergonomer (med en bakgrund som sjukgymnast/fysioterapeut, kiropraktor eller naprapat) och läkare inom framför allt företagshälsorna kommer att ställas inför att genomföra kliniska undersökningar av:

  • Nacke
  • Skuldror
  • Armar
  • Händer

MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt
sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete för nacke, armar och ländrygg. Metoden ger information om förekomst av besvär och diagnoser i en arbetsgrupp. Den ger också en omedelbar möjlighet att identifiera arbetstagare som behöver hjälp. Resultaten kan ligga till grund för förebyggande och rehabiliterande åtgärder på såväl gruppnivå som individnivå.

Den 1 april anordnar Arbets- och miljömedicin i Uppsala i samarbete med Arbets- och miljömedicin i Göteborg en utbildning i MEBA. Antalet platser är begränsat, så anmäl dig tidigt för att säkra en plats på utbildningen.

Kursinnehåll
Genomgång och praktisk träning under handledning av MEBA nacke/arm/hand och ländrygg. Sammanställning och databehandling av gruppresultat.

Tid
1 april 2020  kl 8.30-16.30  (sista anmälningsdag 14 mars)

Anmälan (klicka på länken)

Plats
Arbets- och miljömedicin, Föreläsningssalen Eken, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala
Hitta till oss

Kostnad
2500 kr (exkl moms)  inkluderande kursmaterial, lunch och kaffe.

Målgrupp
Ergonomer, sjukgymnaster/fysioterapeuter och läkare främst verksamma inom företagshälsa

Medtag

  • Bärbar dator, systemkrav: Windows 7 och senare samt Office 2010 och senare.
    För att kunna delta i samtliga teoretiska moment som avser den digitala genomgången behöver du Adobe Acrobat Pro/Adobe Acrobat DC.
    Det är möjligt att ladda ner gratis ”prova på version” av Adobe Acrobat Pro/Adobe Acrobat DC i sju dagar.
  • Linne eller liknande då vi kommer att träna undersökning på varandra

Kontaktperson
peter.palm@medsci.uu.se

Hade du nytta av sidans innehåll?