Datum 3 april 2020 - 5 april 2020

Medicinska risker och samverkan vid kemikalieolyckor

Kl 12.30-16.00firefighter
Samhällets olika aktörer behöver samverka vid större kemikalieolyckor. Räddningstjänsten, sjukvården och frivilligorganisationer kan komma att bli inblandade när det oväntade inträffar. Det kommer att finnas stort behov av information till allmänheten. I Uppsala län finns flera så kallade Sevesoanläggningar vilket är företag som hanterar särskilt farliga kemikalier och som därför omfattas av särskild lagstiftning och tillsyn. Tidigare beredskapsövningar har visat att kommunikation mellan de olika aktörerna ofta utgör en utmaning. Arbets- och miljömedicin har därför tagit initiativ till detta seminarium för att diskutera hur vi bygger nätverk och lär av varandra.

Program

Anmälan
(senast 23 mars 2020)

Pris
Kostnadsfritt

Lokal
Föreläsningssalen Eken, Arbets- och miljömedicin, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala
Hitta till oss

Kontaktperson
martin.tondel@medsci.uu.se

Hade du nytta av sidans innehåll?