Susanne Victor

Jag är ansvarig för laboratoriet vid arbets-och miljömedicin där vi utför analyser av damm och luftprover för bestämning av halten allergen i proverna/miljön. Typiska allergen är från katt, hund, häst, kvalster och pollen som alla kan ge upphov till allergiska reaktioner.


Medverkar även vid fysiologiska lungfunktionsundersökningar som spirometri.


Jag är även doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. Syftet med mitt avhandlingsarbete, Allergi mot häst – från miljöexponering till diagnostik, är att analysera skillnader i allergenprofiler i stöv, saliv och urin hos tio vanliga hästraser i Sverige.


Tidigare har jag varit anställd som forskningsassistent vid kliniska vetenskaper, hästmedicin, SLU i Uppsala och även medverkat i olika forskningsprojekt rörande stallmiljö mm. Jag har en magister i biologi, bioteknologprogrammet från SLU.


 


Susanne Victor

Hade du nytta av sidans innehåll?