Martin Tondel

Martins huvudsakliga kliniska arbetsuppgifter på arbets- och miljömedicin i Uppsala är att utveckla den miljömedicinska verksamheten. Martin arbetar med och undervisar om riskkommunikation, miljökänslighet, inomhusmiljö, luftföroreningar, förorenad mark, buller och klimatförändringar. Hans specialområde är medicinska effekter av joniserande och icke-joniserande strålning. I arbetet ingår utredning av miljömedicinska frågeställningar på individ- och gruppnivå, samt utredning och sambandsbedömning av patienter med såväl arbets- som miljörelaterad ohälsa. Martin blev färdig specialist i yrkes- och miljömedicin 1997, disputerade 2007 på en avhandling om cancer i Sverige efter Tjernobylolyckan och han blev docent 2018. Sedan 2019 är han ansvarig för undervisningen på läkarprogrammet. Martin har en bred forskningserfarenhet med publicerade studier på bland annat arsenikförgiftning, njurcancer, polyneuropati, Parkinsons sjukdom, multipel skleros och Tjernobylolyckan. På senare år har han ingått i en forskargrupp som studerat långtidseffekter av strömgenomgång samt forskar nu även på sambandet mellan immigration, arbete och hälsa.

Publikationer

 

Martin Tondel

Hade du nytta av sidans innehåll?