Peter Johansson (f.d. Palm)

Leg. sjukgymnast PhD med specialistkompetens i ergonomi

Jag svarar gärna på frågor om belastningsergonomi och samband med besvär i rörelseorganen, metoder för att mäta och riskbedöma fysisk belastning eller vibrationer.

Jag utreder patienter med belastningsbesvär eller vibrationsskador, utbildar och handleder studenter samt företagshälsovårdens personal.

Min forskning berör huvudsakligen metoder för att mäta fysisk belastning i arbete.

Jag medverkar i ett internationellt konsortium (ProPASS) där jag arbetar med metodutveckling av mätning av fysisk aktivitet och sömn med hjälp av lårburna accelerometrar.


Peter Johansson (f.d. Palm)

Hade du nytta av sidans innehåll?