Xuelong Fan

Jag är en postdoktorand vid Uppsala universitet och specialiserar mig på utveckling och tillämpning av metoder för bedömning av arbetsbelastning inom arbetsmedicin samt mänskliga faktorer och ergonomi. Mitt nuvarande arbete fokuserar främst på bedömning av kinematisk och muskulär arbetsbelastning.

Min akademiska bakgrund ligger inom bioteknik och signalbehandling. Under min doktorandutbildning utvecklade jag ett intresse för interaktionen mellan människor och deras arbetsmiljöer, vilket väckte mitt intresse för arbets- och miljömedicin. Jag har en passion för att förstå hur kroppssignaler reagerar på förändringar i miljön och hur vi kan använda denna information för att främja bättre hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.

På min fritid njuter jag av en bred skala av aktiviteter såsom brädspel, att se på musikaler, matlagning, och träning av brasiliansk jujutsu.

Xuelong Fan

Hade du nytta av sidans innehåll?