Åsa Stöllman

Jag är verksam som psykolog med inriktning framförallt inom:

• Friska och hållbara organisationer

• Kontorslösningar

• Kommunikation i grupper och möten

• Organisatorisk och social arbetsmiljö

• Implementering och förändringsarbete i organisationer

• Mobbning i arbetslivet


Jag är också doktorand och ansvarig för ett pågående forskningsprojekt om kontorsförändringar. Syftet med projektet är att undersöka hur förändringsprocesser lyckas och hur arbetsmiljö och produktivitet främjas i verksamheterna. Deltagande organisationer kommer från både offentlig och privat sektor. Jag har tidigare deltagit i forsknings- och utvecklingsuppdrag om friska organisationer, om kommunikation i arbetsgrupper, om kognitiv påverkan vid syresänkt miljö och om kontorsförändringar.


I den kliniska verksamheten möter jag främst patienter för konsultationer och utredningar avseende den organisatoriska – och sociala arbetsmiljön, exempelvis arbetsbelastning, stress, mobbning, miljökänslighet, lösningsmedel eller andra kemiska substanser och strömgenomgång.


Jag erbjuder föreläsningsuppdrag samt undervisar på psykologprogrammet och läkarprogrammet och vid specialistutbildningar.


Åsa Stöllman

Hade du nytta av sidans innehåll?