Guihong Cai

Jag är anställd som Yrkeshygieniker på arbets- och miljömedicin i Uppsala sedan oktober 2016. Jag arbetar med exponeringsbedömning för olika typer av patienter med yrkesexponering. Patientutredningarna innebär mätningar i olika innemiljöer (t.ex. bostäder, förskolor, skolar, sjukhus eller kontor) vad gäller klimatfaktorer och mikrobiella, kemiska och fysikaliska exponeringar i innemiljöer och yrkesexponeringar. Jag är delaktig i det ”svensk yrkes- och miljöhygienisk förening” (SYMFs), som är en förening för yrkesverksamma yrkes- och miljöhygieniker.

Jag är delaktig, som forskare, i det aktuella EpiHealth projektet (Epidemiologi för hälsa, www.epihealth.se) sedan 2015. Jag har doktorerat (2013) på förekomst av fukt och mögel (mögel DNA) i skolor och förskolor och hur det påverkar astmatiska och allergiska symtom.

Jag kommer ifrån Kina och har universitetsutbildning i biokemi (2000-2004) och molekylärbiologi (2004-2007). Innan jag kom till Sverige, har jag arbetat på ett medicinskt företag som tillhör det kända Sun Yatsen Universitetet i staden Guangzhou, Guangdong, Kina, 2007.


Guihong Cai

Hade du nytta av sidans innehåll?