Kristina Eliasson

Jag rådgiver och stöttar i frågor inom det breda ergonomiområdet, dock med fokus på belastningsergonomi. Frågor kan till exempel handla om hur man jobbar med riskbedömningar, vilka strategi och bedömningsmetoder man kan använda och hur man kan jobba med åtgärder.
Jag utreder patienter med belastningsbesvär eller vibrationsskador, utbildar och handleder studenter samt företagshälsovårdens personal.
Jag forskar och är delaktig i flera projekt inom arbetsmiljö- och arbetshälsoområdet. Nedan listas forskningsprojekt som jag arbetar med under 2023:

 • Utveckling och utvärdering av en ny bäranordning för poliser i yttre tjänst.
  – I projektet jobbade vi med en användarcentrerad designprocess och tog fram en ny bäranordning = utrusningsväst med integrerat ballistisk skydd för poliser i yttre tjänst. (Projektet som finansierades av Polismyndigheten är avslutat och slutrapporterat, nu pågår arbetet med vetenskapliga publikationer)
 • HaRe: En metodik för Handeln att Reducera risk för belastningsbesvär.
  – Projektet handlar om utveckling och test av en medarbetarbaserad riskbedömningsmetod som syftar att få medarbetare mer delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  (Pågående, AFA-finansierat).
 • Strukturer och Arbetssätt för ett balanserat och hållbart arbetsliv.
  – Detta är en explorativ intervjustudie inom branscher med hög personalomsättning och sjukfrånvaro.
  – Projektet är en del i ett sexårigt FORTE-finansierat forskningsprogram med titeln ” Framtidens balanserade och hållbara arbetsliv- Modeller och metoder för att utveckla och stödja hållbar hälsa under hela livet” , som tilldelades vår forskningsgrupp under ledning av professor Magnus Svartengren. Projektet är en intervjustudie. (Pågående).
 • Friska företag – en uppföljning av projektet hälsa och framtid.
  – Även detta är ett delprojekt i ovanstående FORTE-program. Projektet innefattar både en registerstudie, samt intervjustudie. (Pågående, AFA-finansierat).
Kristina Eliasson

Hade du nytta av sidans innehåll?