Lenita Öqvist

Jag jobbar med ”allt” som har med kommunikation att göra såsom hemsidan, nyhetsbladet ”Arbete – Miljö – Medicin”, broschyrer och utbildningar.


Lenita Öqvist

Hade du nytta av sidans innehåll?