Magnus Svartengren

Jag arbetar som läkare, professor och är forskargruppsledare för arbets- och miljömedicin på institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. Mitt intresse för arbets- och miljömedicin startade redan under läkarutbildningen på Karolinska institutet. Vi fick lära oss mycket om sjukdomar, behandling och forskning men mycket mindre hur man kan förebygga ohälsa eller vilka faktorer i miljön som håller oss friska och produktiva. Genom åren har jag jobbat med den kvantitativa betydelsen av arv respektive miljö, luftföroreningar, särskilt partiklar, lungsjukdomar, radon, fysisk belastning och inte minst organisatoriska friskfaktorer på arbetsplatsen samt rehabilitering.

Vid Arbets- och miljömedicin har jag förmånen att samla forskningsverksamheten och stödja framtida forskare. Vi bedriver utbildning inom läkarprogrammet och riktat mot omgivande samhälle. Utöver detta är jag medlem i Det vetenskapliga rådet för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Jag har också en rådgivande roll vid Arbetsmiljöverket.


Magnus Svartengren

Hade du nytta av sidans innehåll?