Marta Kisiel

Jag har forskar ST på AMM sedan 2020. Mina arbetsuppgifter består i kliniskt arbete, forskning och undervisning. Jag tar emot patienter som remitterats för utredning om det finns en koppling mellan deras besvär och deras arbete eller bostad. Mitt huvudforskningsprojekt är inriktat på att förbättra lungdiagnostiken hos arbetstagare utsatta för faktorer som ökar risken för lungsjukdomar. I projektet ingår etablering av ett nytt, unikt system för mätning av dimensioner och påverkan främst på de små luftvägarna, AiDA, Airspace Dimension Assessment.


Min läkarexamen avlades vid Warszawas Medicinska Universitet i Polen (2009). Jag flyttade till Sverige (2009/12) efter att ha fått EU-doktorandstipendium. Efter 3 års forskning på Enheten för Polymerkemi, Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet disputerade jag på en avhandling om frisättning av tillväxtfaktorer för effektivare benläkning och bennybildning (2013/02). Sedan gjorde jag AT vid Lasarettet i Enköping; efter det jobbade jag först på kirurgen och sedan på ÖNH, Akademiska sjukhuset.


Marta  Kisiel

Hade du nytta av sidans innehåll?