Pia Rehfisch

Jag arbetar som läkare på arbets- och miljömedicin i Uppsala och har varit anställd sedan januari 2002. Mellan 2009 och 2017 har jag även arbetat deltid på Försäkringskassan.

Mina arbetsuppgifter består i att utreda patienter, dessutom är jag involverad i olika utbildningsinsatser.

På senare åren har jag blivit speciellt intresserad av samarbetet med företagshälsovård. Jag randade mig på en företagshälsovård under januari till augusti 2019 som en vidareutbildning.

På de arbets- och miljömedicinska klinikerna i Sverige söker många unga människor p.g.a besvär kopplad till sina arbeten och vi har sett ett behov av utbildningsinsatser kring temat medicinsk yrkesrådgivning. Ett nationellt nätverk bildades 2017 av de svenska arbetsmedicinska klinikerna. Nätverket heter HINTA, Hälsosamt INTräde i Arbetslivet. Jag är med i styrgruppen.


Pia Rehfisch

Hade du nytta av sidans innehåll?