Robert Wålinder

Disputerat 1999 inom området yrkes- och miljömedicin på avhandlingen: Nasal Reactions and the School Environment. Nasal Patency and Lavage Biomarkers in Relation to Ventilation, Cleaning and Some Indoor Air Pollutants. Forskningsinriktningen kan närmast beskrivas som miljöfysiologiska studier. Det omfattar såväl fysisk, kemisk, toxikologisk och psykosocial påverkan på våra fysiologiska funktioner i hjärna, hjärta, kärl och luftvägar. Är också flygläkare klass 1 och 2 samt sjöläkare.
Publikationer/Publications

Academic degrees:
– Medical degree 1988 (MD)
– Doctor’s degree of medical sciences 1999 (PhD)
– Associate professor at the Dept of Medical Sciences, Uppsala University 2010 
Medical authorisations:

-Registered doctor by the Swedish National Board of Health and Welfare 1991
-Specialist qualification in Occupational and Environmental Medicine 1998
-Specialist qualification in Clinical Physiology 2002
-Specialist qualification as EU General Practitioner 2006

Robert Wålinder

Hade du nytta av sidans innehåll?