Tobias Nordquist

Jag är matematisk statistiker med över 20 års erfarenhet. I mitt arbete ingår mycket databehandling och analysarbete. Bland analysmetoderna är det mestadels överlevnadsanalys och andra longitudinella metoder, men även enklare beskrivande statistik. Använder i huvudsak SAS till mina beräknar. Mina arbetsuppgifter består av att hjälpa medarbetarna med deras projekt och utredningar.

Tobias Nordquist

Hade du nytta av sidans innehåll?