Lintons smärtenkät

Kontaktperson AMM Uppsala: Peter Palm

Användningsområde

Frågeformuläret om smärtproblem kan användas som ett hjälpmedel för att tidigt identifiera patienter som riskerar att utveckla långvarig funktionsnedsättning eller sjukfrånvaro relaterad till smärta. Formuläret kan också användas som ett diskussionsunderlag tillsammans med behandlare och patient.

Beskrivning
Totalt ingår 25 frågor om smärta och aktivitet. En total score kan beräknas utifrån frågorna i frågeformuläret. Denna score ger en indikation om hur stor risken är för långvarig sjukfrånvaro.

Styrkor
Metoden är vetenskapligt testad och har visat sig fungera bra för att identifiera individer som riskerar funktionsnedsättning och långvarig sjukskrivning.

Begränsningar
Frågeformuläret ska tolkas med försiktighet då det endast ger en uppskattning av risken för långvariga funktionsproblem. Formuläret kan inte ersätta anamnesen eller den medicinska undersökningen.

Verktyget

Länk till Örebro Universitets sida om formuläret
 

Rätt att använda

Formuläret är utvecklat av Steven Linton, adjungerad professor vid Universitetssjukhuset i Örebro, och är upphovsrättsskyddat. Man får dock kopiera det fritt för användning inom forskning eller för kliniskt bruk.
Referenser
Linton S. J. P. D. B., Katja M. A Linton, Steven J. Ph.D.; Boersma, Katja M.A. Early Identification of Patients at Risk of Developing a Persistent Back Problem: The Predictive Validity of The Örebro Musculoskeletal Pain Questionnaire. the Clinical Journal of Pain, 2003. 19(2): p. 80-86.