Martin Tondel: Publikationer

Martin Tondel

Publications on PubMed

Ett urval utav publikationer på svenska

Tondel M. Miljömedicinsk utredning angående styrenutsläpp från Nimbus produktion i Mariestad AB. Göteborg; Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, 2007.

Tondel M. Miljömedicinsk bedömning inför bostadsbyggande nära reningsverket i Lidköping. Göteborg; Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, 2010. 

Almerud P, Tondel M. Miljömedicinsk bedömning avseende närboende vid sanering av kvarteret Gräset. Göteborg; Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, 2010. 

Ögren M, Tondel M. Buller från vindkraftverk i Hyssna. Göteborg; Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, 2010.

Tondel M, Andersson EM, Sällsten G, Barregård L. Miljö och hälsa i Västra Götaland. Göteborg; Västra Götalandsregionens miljömedicinska centrum, 2010. 

Molnar P, Tondel M. Miljömedicinsk utredning angående kraftledning genom Delsjöns koloniområde. Göteborg; Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, 2011. 

Tondel M. Miljömedicinsk bedömning av stadsodlade livsmedel. Göteborg; Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, 2011 (reviderad).

Barregård L, Tondel M. Miljömedicinsk bedömning av eventuell hälsorisk på grund av exponering för TBT i förorenade sediment vid Rönnängs varv, Tjörn. Göteborg; Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, 2011.

Molnar P, Tondel M. Miljömedicinsk utredning angående kraftledning intill förskola i Kortedala. Göteborg; Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, 2012.

Alinaghizadeh H, Wålinder R, Vingård E, Tondel M. Total cancer incidence in
relation to 137Cs fallout in the most contaminated counties in Sweden after the
Chernobyl nuclear power plant accident: a register-based study. BMJ Open. 2016
Dec 20;6(12):e011924. doi: 10.1136/bmjopen-2016-011924. PubMed PMID: 27998898.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5223674/

Tondel M, Blomqvist A, Jakobsson K, Nilsson T, Persson B, Thomée S, Gunnarsson
LG. Elolyckor kan ge skador som visar sig efter lång tid - Det akuta
omhändertagandet kan vara avgörande på sikt. Lakartidningen. 2016 Dec 1;113. pii:
D7CL. Swedish. PubMed PMID: 27922701.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27922701

Svendsen ER, Yamaguchi I, Tsuda T, Guimaraes JR, Tondel M. Risk Communication
Strategies: Lessons Learned from Previous Disasters with a Focus on the Fukushima
Radiation Accident. Curr Environ Health Rep. 2016 Dec;3(4):348-359. Review.
PubMed PMID: 27796965.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27796965