Nätverk för FHV-läkare

Nätverk för läkare inom företagshälsovård och motsvarande
Arbets- och miljömedicin i Uppsala vill bjuda in dig som är läkare och  verksam vid företagshälsovård eller annan närliggande verksamhet att ingå i ett yrkesnätverk för verksamma inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin. Vi riktar oss primärt till dig inom vår region (Uppsala, Gävleborg och Dalarnas län), men välkomnar också dig som arbetar i närheten av regionen om du önskar ingå.

Syfte
Syftet med nätverket är ytterst att öka samarbete och kommunikation inom området företagshälsovård och arbets- och miljömedicin. Nätverket är tänkt att bidra till detta genom att skapa en arena för att träffa kollegor i branschen och ta del av aktuell forskning.

Former

  • Nätverksträffar ska äga rum två gånger årligen med en föreläsning och fikapaus med mingel på 30 minuter.
     
  • Nästa träff kommer att äga rum den 15 november 2019, kl 14.00-15.30 på Arbets- och miljömedicin i Uppsala. Där kan vi diskutera önskemål avseende innehåll och mötesform.
     
  • Arbets- och miljömedicin står som värd och arrangerar träffarna. Självkostnadsavgift på 300 SEK.

Önskar du delta i nätverket och få information från Arbets- och miljömedicin, Uppsala?
Information om GDPR


  Anmälan nätverksträff 15 november 2019, kl 14.00 - 15.30.

  Lokal: Arbets- och miljömedicin, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala

Kontaktperson
Pia Rehfisch
pia.rehfisch@akademiska.se