Nätverk för psykologer och beteendevetare

Nätverk för psykologer och beteendevetare inom företagshälsovård och motsvarande
Arbets- och miljömedicin i Uppsala vill bjuda in dig som är psykolog eller beteendevetare verksam vid företagshälsovård eller annan närliggande verksamhet att ingå i ett yrkesnätverk för operativt professionellt verksamma inom området arbetspsykologi och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) oavsett om du arbetar mot individ, grupp eller organisation. Vi riktar oss primärt till dig inom vår region (Uppland, Gävleborg och Dalarna), men välkomnar också dig som arbetar i närheten av regionen om du önskar ingå. Här på arbets- och miljömedicin i Uppsala är vi två psykologer med speciellt ansvar för OSA.

Syfte
Syftet med nätverket är ytterst att bidra till kompetensutveckling och god praxis inom vårt fält och därmed ökad arbetshälsa i samhället i stort. Nätverket är tänkt att bidra till detta genom att skapa en arena för att träffa kollegor i branschen, för att utbyta erfarenheter, praxis och ta del av aktuell forskning inom skrået. Ett sådant utbyte bidrar till att utveckla och förtydliga vår profession och i förlängningen öka kvaliteten i leveranser till kunders arbetsplatser.  

Former
Formerna för nätverket har utarbetats tillsammans med företrädare för de större FHV i Uppsala. Se formerna som ett förslag och utgångsläge som kan revideras utifrån nätverksmedlemmarnas önskemål.

  • Nätverksträffar två gånger årligen om tre timmar. Dessa träffar är tänkta att ske företrädesvis januari/augusti då belastning från kunder normalt sett är lägre
  • Nätverksträffarna har interaktion och utbyten mellan nätverkets medlemmar som huvudfokus, med inslag av föreläsningar och seminarier.
     
  • Arbets- och miljömedicin står som värd och arrangerar träffarna och tar kostnader för detta ur sin budget. Medlemskap och möten är kostnadsfria för att inte utgöra ett hinder för deltagande.
     
  • En maillista skapas för utskick av relevant information om nätverket och professionsområdet

 

Kontaktpersoner
Markus Wikborg, leg psykolog
Markus.wikborg@akademiska.se
018 -611 36 54

Åsa Stöllman, leg psykolog & doktorand
Asa.stollman@akademiska.se
018 – 611 36 58

_______________________________________________________________

Info om arbets- och miljömedicin