6 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. AFA Försäkring 20-07-09

2020-07-09

AFA Försäkring vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. AFA Försäkring gör det bland annat genom att stödja forskning som främjar förebyggande arbete, säger Helena Jahnecke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring. 

Ett av projekten är som fått bidrag är "Användbara verktyg för att identifera och riskbedöma handintensivt arbete". Projektet kommer att drivas av ergonom Peter Pam. Läs mer...