AFA Försäkring gör det bland annat genom att stödja forskning som främjar förebyggande arbete, säger Helena Jahnecke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring. Ett av projekten är som fått bidrag är “Användbara verktyg för att identifera och riskbedöma handintensivt arbete”. Projektet kommer att drivas av ergonom Peter Palm. Mer info

Hade du nytta av sidans innehåll?