Monica Lind, professor i miljötoxikolog vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset, förklarar  varför det är allvarligt med PFAS-ämnen i dricksvatten. Mer info här …

Hade du nytta av sidans innehåll?