Vid Arbets- och miljömedicin,  Uppsala universitet pågår ett nytt sexårigt forskningsprogram finansierat av Forte. Det handlar om ett hållbart arbetsliv och behovet av en balans mellan arbetets krav och individens förmågor. Arbetsmiljö är att systematiskt och långsiktigt arbeta med att skapa förutsättningar för människor att utvecklas och må bra på sitt arbete.
Läs mer…

Hade du nytta av sidans innehåll?