Under året har forskare tillsammans med kliniskt verksamma personer inom företagshälsa och primärvård arbetat med att revidera och uppdatera Krav- och funktionsschema (KOF). Krav- och funktionsschema är ett dialogverktyg för att undersöka balansen mellan en medarbetares funktionsförmåga och kraven i befintligt arbete. KOF bidrar till förståelse kring vad som behöver anpassas i arbetet och ökar förutsättningarna för medarbetaren att utföra sitt ordinarie arbete eller att återgå i arbete.

Forskargruppen har samlat in synpunkter från ämnesexperter samt kliniskt verksamma som använder KOF i sitt dagliga arbete. Detta har lett fram till en del förändringar i verktyget. Exempelvis har frågeområdena utökats till sju från att ha varit sex, samt vissa frågor har förtydligats.

För er som gått utbildningen finns den nya versionen att ta del av. Skicka ett mail till therese.hellman@medsci.uu.se
Har du inte redan gått utbildningen men är intresserad av att använda KOF ber vi er hålla utkik på vår hemsida efter de regelbundet återkommande utbildningarna. Dessa ges en gång per termin!

Hade du nytta av sidans innehåll?