Ny rapport - Finns det skillnad i kvaliteten mellan spirometrier gjorda på företagshälsovårdens mottagning och undersökningar utförda ute på företag?