Det är ett självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer och utgör en del av specialistutbildning inom arbetsmedicin. Lungfunktionsundersökningar är en viktig del av de hälsokontroller som genomförs och resultaten av dessa används bl.a. som en del av medicinska kontroller. I syfte att stärka den preventiva delen av arbetet är det viktigt att utöver att kunna skilja frisk från sjuka även att kunna följa trender över tiden. Rapporten visar att nivån på undersökningarna undersökta av projektet var god men att det finns ytterligare förbättringspotential. Rapport nr 3/2020

Hade du nytta av sidans innehåll?