I september beviljades Gymnastik- och Idrottshögskolan medel för att genomföra forskningsprogrammet: “WORK TOGETHER – ett systembaserat forskningsprogram för att uppdatera företagshälsovården och minska hälsogapet”. I detta projekt är våra forskare Magnus Svartengren och Therese Hellman involverade.

Programmet består av tre delar med fokus på att stärka forskningen kring hälsa i arbetslivet med fokus på att minska hälsogapet i samhället. I den första delen ska inkludering och effektivitet av ett befintligt företagshälsovårdsprogram under de senaste 30 åren utvärderas, med fokus på grupper som är underrepresenterade och högriskgrupper. I den andra ska det befintliga programmet för företagshälsovård utvecklas och uppdateras tillsammans med arbetstagare, arbetsgivare och företagshälsor. I det tredje ska det uppdaterade programmet implementeras, och dess effektivitet och erfarenheter av det undersökas. Målsättningen är att bidra till utveckling av en mer inkluderande, effektiv, evidensbaserad och hållbar företagshälsovård.

Läs mer: Forte satsar 230 miljoner kronor för att förbättra folkhälsan i Sverige – Forte

Hade du nytta av sidans innehåll?