Nytt faktablad om klimatförändring och hälsa

2021-03-24

Faktabladet ”Klimat och hälsa” har tagits fram av Centrum för arbets och miljömedicin (CAMM) tillsammans med Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Arbets och Miljömedicin i Region Örebro län, Region Skåne, Region Östergötland, och Västra Götalandsregionen och finns att ladda ner gratis på camm.sll.se/faktablad