Efter nästan 1000 år av gruvdrift finns förhöjda halter av metaller i marken. Projektet leds av Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset och genomförs i samarbete med Statens Geotekniska Institut, Falu kommun och Region Dalarna. Resultatet ska bland annat användas för bedömning av hälsorisker och en översyn av lokala rekommendationer bland annat vid nybyggnation.

Mer info här via:
TT

SVT/Dalarna

______________________________________________

Kontaktpersoner
Martin Tondel, miljömedicinskt ansvarig överläkare, arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset
018-611 36 57
martin.tondel@akademiska.se

Andreas Jansson, handläggare, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun
023- 828 26
andreas.jansson@falun.se

Yvonne Ohlsson, forskningssamordnare, Statens geotekniska institut
0709-73 01 66
yvonne.ohlsson@sgi.se

 

Hade du nytta av sidans innehåll?